Visie
en werkwijze

* Foto gemaakt door T. Brettschneider

Een kind loopt vast in de lesstof wanneer deze niet (meer) aansluit bij het niveau waarop het kind functioneert. Hoe langer dit onopgemerkt blijft, hoe groter de achterstand kan worden. Dit kan zichtbaar worden in een laag zelfvertrouwen, somberheid, snel huilen, afnemende motivatie en minder graag naar school gaan.

 

Mijn vertrekpunt is het niveau waarop een kind de lesstof niet (meer) beheerst. We leren en oefenen dat deel van de lesstof dat nog onvoldoende eigen gemaakt is. Daarnaast bespreken we ook de lesstof die in de klas behandeld wordt.

 

Oefenen op beide niveaus en je van daaruit verder ontwikkelen binnen een veilige en uitnodigende sfeer doet kinderen goed. Het geeft kinderen weer hoop en heeft vaak een positief effect op het opnemen van lesstof en het ontwikkelen van zelfvertrouwen.

Ik vind het belangrijk dat er in een les afwisseling is tussen inspanning en ontspanning, herhalen van eerder besproken leerstof (erg belangrijk voor kinderen die moeite met automatiseren hebben), aanleren van nieuwe leerstof en het oefenen van beiden in verschillende werkvormen, waaronder spel.

 

Ik beschik over erkende methoden en gebruik daarnaast ook zelfgemaakt lesmateriaal waaronder veel spelmateriaal (memorie, domino, dobbelstenen, rekenspelen van Hilde Heutink, woordzoekers, flitskaartjes e.d.).

 

De lessen verlopen in een ontspannen sfeer waarin soms ook sociaal emotionele aspecten die kinderen bij het leren tegenkomen kort aan de orde kunnen komen.

 

Ik denk dan aan omgaan met een leerbeperking zoals dyslexie of dyscalculie, de angst dom te zijn, de moed opgeven, het huiswerk, weerstand hebben om met leren aan de slag te gaan etc.