Welkom op mijn site!


Op deze site kunt u meer informatie vinden over
 mijn praktijk in Bilthoven (wijk de Leijen) en
mijn achtergrond en werkwijze t.a.v. remedial teaching.
Ik geef kinderen extra begeleiding op het gebied van rekenen,
spelling, technisch lezen en/of begrijpend lezen.Mocht u willen overleggen over wat ik voor u kan betekenen,
bel of mail gerust .

  Met vriendelijke groet,
 Annette Huisman
 030-2293636
rtahuisman@gmail.com