Remedial Teaching

Om diverse redenen kan er gekozen worden om een kind een periode remedial teaching te geven. Dat kan zijn vanwege kleine of grote leerachterstanden. Of om een kind met faalangst meer vertrouwen in zichzelf te laten krijgen.

 

In mijn begeleiding sluit ik aan bij de leermogelijkheden die elk kind in zich heeft. Dit doe ik op grond van informatie die ik van ouders en/of de school ontvang, aangevuld met waarnemingen tijdens een onderzoek of de lessen. 

 

Vervolgens maak ik een handelingsplan met een voorstel voor de inhoud van de lessen. In overleg met de leerkracht kan ik extra oefening en uitleg geven van de lesstof die in de klas aan de orde is geweest of gaat komen (pre-teaching). 

 

Na afloop van een bepaalde RT-periode maak ik een verslag, waarin ik de behaalde resultaten beschrijf en wat ik tijdens de lessen heb waargenomen. In het verslag staat ook een advies voor een mogelijk vervolg van de RT.

 

De begeleiding vindt meestal plaats bij mij thuis in Bilthoven (wijk de Leijen). Dit is mogelijk onder of buiten schooltijd. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden bepalen we de frequentie en duur van de lessen. In bepaalde situaties kan de begeleiding op school of aan huis gegeven worden.

Extra info voor scholen:

Als freelancer ben ik in te zetten voor het doen van onderzoek of het afnemen van diagnostische toetsen op lees-, spelling- en/of rekengebied. 

 

Daarnaast kan ik ondersteuning bieden bij het afnemen van de DMT en de AVI-leestoetsen, of het afnemen van CITO toetsen en/of andere leerlingvolgtoetsen, bijvoorbeeld wanneer afname in de klas niet mogelijk of wenselijk is.