Visie en werkwijze.



Een kind loopt vast in de lesstof wanneer deze niet (meer) aansluit bij
het niveau waarop het kind functioneert. Hoe langer dit onopgemerkt blijft,
hoe groter de achterstand kan worden. Dit kan zichtbaar worden in een
laag zelfvertrouwen, somberheid, snel huilen, afnemende motivatie en
minder graag naar school gaan.

Mijn vertrekpunt is het niveau waarop een kind de lesstof niet (meer) beheerst.
We leren en oefenen dat deel van de lesstof dat nog onvoldoende eigen gemaakt
is. Daarnaast bespreken we ook de lesstof die in de klas behandeld wordt.

Oefenen op beide niveaus en je van daaruit verder ontwikkelen binnen
een veilige en uitnodigende sfeer doet kinderen goed. Het geeft kinderen
weer hoop en heeft vaak een positief effect op het opnemen van lesstof
en het ontwikkelen van zelfvertrouwen.

Ik vind het belangrijk dat er in een les afwisseling is tussen inspanning en
ontspanning, herhalen van eerder besproken leerstof (erg belangrijk voor
kinderen die moeite met automatiseren hebben), aanleren van nieuwe leerstof
en het oefenen van beiden in verschillende werkvormen, waaronder spel.

Ik beschik over erkende methoden en gebruik daarnaast ook zelfgemaakt
lesmateriaal waaronder veel spelmateriaal (memorie, domino, dobbelstenen, rekenspelen van Hilde Heutink, woordzoekers, flitskaartjes e.d.).

De lessen verlopen in een ontspannen sfeer waarin soms ook sociaal
emotionele aspecten die kinderen bij het leren tegenkomen kort aan de orde
kunnen komen. Ik denk dan aan omgaan met een leerbeperking zoals
dyslexie of dyscalculie, de angst dom te zijn, de moed opgeven,
weerstand hebben om met leren aan de slag te gaan, het huiswerk etc.