Intake gesprek

Individuele RT (les 45 min, 15 min voorbereidingstijd)
Gesprekken instanties, leerkrachten etc.
Handelingsplan (eerste handelingsplan)
Handelingsplan (vervolg handelingsplannen)
Evaluatieverslag (eerste verslag)
Evaluatieverslag (vervolg evaluatieverslagen)

Gemiddeld worden er per schooljaar 2 3 handelingsplannen en 2 3 verslagen gemaakt.
kosteloos

42 euro
42 euro per uur
63 euro
42 euro
63 euro
42 euro


NB. Bovenstaande tarieven zijn incl. aanschaf en/of ontwikkeling van
        les/spelmateriaal, lesvoorbereidingstijd, administratie en overige kosten.
        Het onderwijs is vrijgesteld van btw heffing.Om de beginsituatie van de lessen te bepalen overleggen we of aanvullend onderzoek (groot of klein) wenselijk is. Het komt voor dat er voldoende informatie aanwezig is, waardoor extra onderzoek niet nodig is. De tarieven van pedagogisch didactisch onderzoek kunnen op verzoek worden toegestuurd.
Tarievenlijst schooljaar 2018/2019
 (01-08-2018 t/m 31-07-2019).