Welkom op mijn site!


Op deze site kunt u meer informatie vinden over
 mijn praktijk in Bilthoven (wijk de Leijen) en
mijn achtergrond en werkwijze t.a.v. remedial teaching.

Ik geef kinderen extra begeleiding op het gebied
van rekenen, spelling, technisch lezen en/of begrijpend lezen.
In overleg kan dat ook bij andere vakken.
Ik begeleid leerlingen van de basisschool, met soms een uitloop
naar de eerste jaren van het voortgezet onderwijs.

De begeleiding vindt doorgaans plaats in mijn eigen praktijk of op school.
Eventueel kan de begeleiding bij u thuis gegeven worden.Mocht u willen overleggen over wat ik voor u kan betekenen,
bel of mail gerust.

  Met vriendelijke groet,
 Annette Huisman
 030-2293636
06-28289205

rtahuisman@gmail.com